Jméno:
Heslo:
Dům dětí a mládeže Bystřice – zařízení pro volnočasové aktivity
Dne 10. října 2006 byla slavnostně předána do užívání nová budova DDM v Bystřici, která slouží dětem, mládeži i široké veřejnosti z obce i spádového okolí. Zařízení slouží především k aktivitám v době mimo vyučování a k efektivnímu využití volného času.
Vycházíme zejména z toho, že se mění systém hodnot celé společnosti. Proto je nutné na něj reagovat. V době, kdy se mladí lidé spokojují s pasivní účastí na aktivitách, narůstá potřeba vytvářet podmínky pro přímé aktivní zapojení mladé generace, neboť návyky využívání volného času se vytvářejí zejména v dětství a v době dospívání.
Jsme tady proto, aby mladá generace měla dostatečnou možnost uspokojovat pravidelně své zájmy a záliby v různých kroužcích, kurzech a aktivitách. Chceme je naučit nejen uspokojovat své potřeby, ale získat i návyky k účelnému využívání volného času.
Usilujeme i o to, aby DDM fungoval stabilně i jako otevřené zařízení pro dospělé. Proto chceme pružně reagovat na náměty a požadavky z řad vyšších věkových kategorií. Chceme být střediskem, které uspokojí zájmy všech, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas.
Základní údaje o zařízení
Název zařízení:
Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Sídlo organizace:
Bystřice 106, 739 95 Bystřice
IČ:
75 093 936
IZO:
674 106 164
ID datové schránky:
kdrkjmq
Účet:
1734415349 / 0800
Tel. / fax:
+420 558 995 275
E-mail:
info@ddmbystrice.cz
DDM je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření.
Název zřizovatele:
Obec Bystřice
Sídlo zřizovatele:
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ zřizovatele:
00 296 562
Povinně zveřejňované informace
aktualizováno 1. února 2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Informace o zpracování osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018
Školní vzdělávací program
Vnitřní řád
Přihlášky ke stažení
aktualizováno 21. září 2022
Přihláška na akce DDM
Žádost o odhlášení účastníka z kroužku/kurzu
Písemné prohlášení o bezinfekčnosti