Jméno:
Heslo:
Klub Človíčkov bude fungovat celoročně.
Navštívit nás můžete s dětmi od 12. měsíců.
Tematický obsah je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte, dále na rozvoj jemné a hrubé motoriky na zvyšování sociální stability a kontakt s vrstevníky.
Lekce bude rozdělena do tematických okruhů: výtvarná, hudební, taneční a pohybová činnost.
Hodina se bude skládat: přivítání formou pohybových básniček, rytmické hry, výtvarná činnost, rozvoj jemné motoriky, zpívání jednoduchých písniček, hra na hudební nástroje, pohybová aktivita, rozvoj chůze, lezení, překonávání menších překážek, motorické dráhy, jednoduché aktivity.
Používané pomůcky: padák, tunel, míčky, zvukové hračky, klouzačka, měkké cvičební pomůcky. Zábavnou formou podporujeme pohyb, rovnováhu, rozvoj řeči, vnímání rytmu.
Metodika plná zábavy a atraktivních cvičení.
Už se na Vás těšíme DDM Bystřice.
Človíčkov začíná od 13. září každé
úterý a čtvrtek od 9:00 do 10:30.